Art-Classes Bubastis            


       De deelnemers van de Art-Classes hebben ieder een eigen pagina.
   

 Er zijn natuurlijk ook studie's gemaakt van bestaande schilderijen uitsluitend voor eigen         oefening. Deze zijn vanzelfsprekend niet te koop.